>>
Jesteś tutaj: Home Regulamin
 
 

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW

 
 

Przelewy24

 
 

Regulamin sklep-metale.pl

Regulamin_old

Sprzedający:

METALKAZ Anna Sokołowska- Adamus
Częstochowa ul. Nowowiejskiego 14 lok.15
NIP:9490102177 REGON:240716698
TELEFON: +48 605907853
KONTO BANKOWE: 33 1020 1664 0000 3702 0439 6529
ADRES e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Poniżej przedstawiamy warunki określające zasady sprzedaży towarów w naszym sklepie internetowym METALKAZ.

 

Miejsce:

Firma nasza prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej http://sklep-metale.pl siedziba firmy znajduje się w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 14 lok. 15

 

Sposoby zamawiania:

Klient może zamówić towar na stronie internetowej: http://sklep-metale.pl

lub wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Informacje na temat towarów można uzyskać pod numerem telefonu 605907853 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 17.00 w soboty 9.00-14.00

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.sklep-metale.pl, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego sklep-metale.pl.

Złożenie przez Klienta METALKAZ zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

Formy płatności:

Klient ma do wyboru

- płatność przelewem na konto sprzedającego- po złożeniu zamówienia Klient otrzyma droga mailową informacje niezbędne do dokonania przelewu. Po otrzymaniu wpłaty(wysokość zamówionego towaru+koszt wysyłki) przez firmę towar zostanie dostarczony pod wskazany przez klienta adres za pośrednictwem kuriera.

- płatność za pobraniem- klient dokonuje płatności gotówkowej w momencie odbioru towaru-wartość zakupionego towaru+ koszt wysyłki+ pobranie. Przesyłka jest dostarczana przez kuriera.

- płatności on-line Przelewy 24 - transakcja  dokonywana jest kartą kredytową przez system Przelewy 24(wysokość zamówionego towaru+koszt wysyłki), towar dostarczany jest przez kuriera.

 

Cena:
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, udzielanie rabatów.

Do ceny zakupu towaru doliczany jest koszt dostawy.

 1. 18 zł/ brutto-paczki maksymalna długość 1,2 mb. waga do 30kg., powyżej 30kg. dopłata 14,00 zł. za każde dodatkowe 10 kg. maksymalna waga przesyłki do 65kg.

2. 36,00 zł/brutto-paczki o długości większej niż 1,2 do 2,00 mb. maksymalna waga do 30kg. dopłata 28zł za każde dodatkowe 10kg., maksymalna waga przesyłki do 65kg.

3. koszt usługi za pobraniem-koszt wysyłki+pobranie 3zł.

Adres dostawy:

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.sklep-metale.pl, do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia. Zamówienie należy wypełnić w języku polskim.

Aby złożyć zamówienie nie trzeba dokonywać rejestracji, należy wypełnić formularz oraz zaakceptować regulamin sklepu.

 

Realizacja zamówienia:
Jeśli zamówiony produkt jest już w sprzedaży Klient otrzyma go w ciągu od 2 do14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach niezależnych od firmy METALKAZ np. klęski żywiołowe sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów, w takim przypadku wysyłka zostanie zrealizowana w możliwie  najszybszym terminie.

Firma METALKAZ zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego towaru, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia są realizowane według kolejności wpływania zamówień. Realizacja zamówienia jest uzależniona od formy dostawy i płatności wybranej przez Kupującego. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub faktura zakupu towaru dla osoby prywatnej. Zamówienia zawierające błędy nie będą realizowane. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta realizowane będą następnego dnia roboczego. Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻURAWIA 24/46 WARSZAWA

 

Potwierdzenie zamówienia:
Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną.

Dostawa

- zamówienia realizowane są wyłącznie na teranie Rzeczypospolitej Polskiej

- koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący

- koszt dostawy może być uzależniony od wymiarów i wagi towaru

- koszt dostawy towarów nietypowych (duże rozmiary) może być relatywnie wysoki dlatego w takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny

- kupujący powinien w momencie dostawy towaru przez kuriera ocenić czy towar nie został uszkodzony podczas transportu. W takim przypadku nie należy przyjmować przesyłki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i skontaktować się ze sprzedającym.

 

Reklamacje:

Klienci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w sklep-metale.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

Sklep-metale.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklep-metale.pl.

sklep-metale.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. Wszelkie problemy związane z zamówieniem należy zgłaszać pod numerem telefonu: 605907853 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Zwroty:

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkody Wyrządzone Przez Produkt Niebezpieczny (Dz.Ust. nr 22 poz. 271, Art. 2,, Pkt. 2 Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego sklep-metale.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży dla osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy METALKAZ na adres: Częstochowa 42-200 ul. Nowowiejskiego 14 lok.15, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

Zwrotów towaru należy dokonywać na adres METALKAZ Częstochowa ul. Nowowiejskiego 14 lok 15, zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Wzór Oświadczenia Kupującego o zwrocie towaru: Oświadczam, że rezygnuję z zakupionego, w firmie METALKAZ Anna Sokołowska-Adamus Częstochowa ul. Nowowiejskiego 14 lok. 15 towaru do faktury o numerze ..... (proszę wpisać nr wystawionej Kupującemu faktury). data i podpis Kupującego.

 

Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę METALKAZ, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.sklep-metale.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania. Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2013 roku.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym firmy METALKAZ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). Dane osób zarejestrowanych będą, za Ich zgodą przetwarzane w celu dostarczania informacji handlowych. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę METALKAZ Swoje dane osobowe, oraz do ich zmiany lub usunięcia z systemu.

Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym firmy METALKAZ należy w pełni zaakceptować niniejszy regulamin.

 
 
 

Pomoc

Pomoc techniczna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

Copyrght (c) metalKAZ

 
 
Template by yagendoo.com

Na stronie używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze strony, tworzenia statystyk, dostosowywania reklam do zainteresowań. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki więcej możesz przeczytać polityka prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information