Kategorie

Więcej kategorii

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów ARJAN JANUSZ POSMYK I ARKADIUSZ POSMYK SPÓŁKA JAWNA
 2. Administratorem Pani/Pana danych jest ARJAN JANUSZ POSMYK I ARKADIUSZ POSMYK SPÓŁKA JAWNA, WĄSOSZ 36, 42-274 KONOPISKA, NIP 5732842563
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów marketingowych i handlowych z kontrahentami w szczególności realizacji procesów marketingu bezpośredniego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie handlowej firmy ARJAN JANUSZ POSMYK I ARKADIUSZ POSMYK SPÓŁKA JAWNA, promocjach, wyprzedażach, konkursach, a także do wykonywania zawartych umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierski-spedytorskiej, windykacyjnej, księgowej, kancelarii prawnej które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania lub innemu podmiotowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez ARJAN JANUSZ POSMYK I ARKADIUSZ POSMYK SPÓŁKA JAWNA. prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: Danuta Kawa – adres mail: biuro@sklep-metale.pl lub telefonicznie  601-190-977
Top
X